AVL, MENINGER OG MÅL

Mitt mål er å avle velfungerende familiehunder som er friske og rasetypiske.

Jeg vil ha stort fokus på gemytt. At en hund fungerer godt mentalt og er til glede for sine eiere er det viktigste for meg, da jeg selv har opplevd hvor strevsomt og ulykkelig et hundehold kan være med en hund med svak mentalitet.

Gårdshunden er kjent for å være en meget frisk hunderase med få kjente sykdommer, og det må man etterstrebe at den skal fortsette å være. En del gårdshunder får diagnosen HD, men veldig få individer har invalidiserende problemer pga dette. En helseundersøkelse som ble foretatt viser nettopp det. Vi må etterstrebe at rasen fortsetter å holde seg frisk, og det er derfor viktig å kun bruke klinisk friske hunder som gir friske avkom når vi avler, samt at vi må sørge for å ikke innsnevre en allerede sårbar genbase. I min avl kommer jeg til å ha stort fokus på generell helse. Mitt mål for mitt oppdrett er å avle fram hunder som holder seg friske, blir gamle og er til glede for sine eiere i mange år. Samtidig er min kjepphest genbevaring hos rasen som helhet, da det er den beste måten å holde en rase frisk. Derfor satser jeg på få kull pr. avlsdyr og heller spre avlen på flere.

Til sist kommer eksteriør. Jeg har ikke mål om å avle en masse champions, men er opptatt av at de skal være rasetypiske. Man skal kunne se at det er en Dansk Svensk Gårdshund liksom. Dessuten har ikke rasestandarden kun med utseendet å gjøre, men også med bruksegenskaper og helse å gjøre. Selve anatomien er viktig for funksjonen til hunden, og man skal bestrebe seg på å avle avkom som er best mulig anatomisk bygget. Ingen hunder er perfekte, men det er da viktig at man velger en partner til sin hund, som ikke har de samme svakhetene. Her vil kritikkene fra utstilling være et godt hjelpemiddel, og det er hovedgrunnen til at jeg drar på utstilling. Utover det at det i tillegg er veldig trivelig, lærerikt og utrolig gøy hvis man skulle råke til og gjøre det bra konkurransemessig i tillegg. Når det er sagt er det ikke sånn at man ikke bestreber seg på å avle hunder som gjør det bra også på utstilling. De fleste gjør det. Men selve målet er å avle avkom som er bedre enn sine foreldre. Altså at mor og far har oppveiet hverandres svakheter i sine avkom, både eksteriørt og helsemessig. Samtidig som vi bevarer denne genuine rasen som den er og alltid har vært.

Jeg følger NKK sine etiske retningslinjer for avl.

Jeg planlegger ikke kull hvor jeg ikke kan tenke meg å beholde valp fra selv.

 

OPPDRETT

Alle mine hunder løper løse hjemme på gården. Jeg trener alltid med positiv forsterkning, men er av de som mener at det er lov å si nei til hunden når den gjør ting den ikke får lov til. Partisk som jeg er vil jeg påstå at jeg har en meget harmonisk flokk med hunder.

Valpene vil de første 3 ukene vokse opp inne på et eget rom innenfor kjøkkenet, hvor vi har mulighet for å lukke døren helt, eller åpen med en grind i døråpning. Der får mor og barn være i fred, uten forstyrrelse fra de andre hundene og fremmede mennesker. Ingen får hilse på valpene i denne perioden, og valpene blir ikke håndtert mer enn nødvendig.

Når de er 3 uker gamle blir de flyttet til en valpebinge på stuen. Det er nå pregingen av valpene begynner og de får venne seg til husets vanlige lyder. Jeg ser ingen poeng i å utsette dem for sterke lyder eller inntrykk. De vil bli sosialisert med andre mennesker og de andre hundene. Nå vil de også etterhvert bli utsatt for miljøforandringer, sånn som å venne seg på ulike underlag, ulike lyder, leker, bur, bilkjøring, være ute o.l. Men det skal være i passe mengde, slik at valpene ikke blir overstimulert og stresset. Målet er at valpekjøper skal overta godt sosialiserte og miljøsterke valper.

Når valpene er 4-5 uker gamle er det på tide at potensielle valpekjøpere får komme på besøk. Jeg beholder helst valpene til de er 9 uker gamle, da denne ekstra uken er gull verdt med tanke på oppdragelsen den får fra mor og resten av flokken. Det er blandt annet nå den virkelig får lære seg bitehemming.

Del denne siden